| START | TWOJE KONTO | O FIRMIE | ENGLISH SUMMARY | KONTAKT |
Dekontaminacja (fumigacja) komór laminarnych

Komory laminarne I, II i III klasy bezpieczeństwa (tzw. MSC) umożliwiają bezpieczną pracę z materiałem patogennym. Jednym z najważniejszych zabezpieczeń, które zapobiegają wydostaniu się do środowiska groźnych mikroorganizmów są zainstalowane w każdej komorze filtry HEPA.

W trakcie użytkowania komory na powierzchni filtrów gromadzi się niebezpieczny dla zdrowia materiał biologiczny. Filtry zapychają się po kilku tysiącach godzin pracy (jest to uzależnione np. od stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu, gdzie pracuje komora). Łatwo sobie wyobrazić jaka ilość groźnego materiału biologicznego zalega wewnątrz plenum komory po 2-3 latach codziennego użytkowania urządzenia (około 2 - 5 tys. godzin pracy w zależnosci od laboratorium). Zainstalowany w komorze filtr staje się niebezpieczną bombą biologiczną, która może stanowić mieszaninę wszystkich mikroorganizmów, z którymi prowadzono badania. Dodatkowym ryzykiem jest fakt, że organizmy zalegajace na filtrach mogły na przestrzeni czasu zmutować lub krzyżować się pomiędzy sobą.

Wymiana zapchanego filtra powinna być zawsze poprzedzona dekontaminacją komory czyli procesem unieszkodliwiania materiału biologicznego znajdującego się w przestrzeni „technicznej” urządzenia.
Należy też pamiętać o prowadzeniu regularnych badań szczelności filtrów HEPA gdyż mają one bardzo delikatną strukturę podatną na rozerwanie. Jeżeli powierzchnia filtra ulegnie uszkodzeniu, materiał biologiczny zatrzymany we wnętrzu komory zostanie wydmuchnięty do otoczenia. Dekontaminację należy też prowadzić przed otwarciem przestrzeni serwisowej w celu dokonania regulacji bądź napraw znajdujących się tam elementów (np. wentylatorów). Niewykonanie dekontaminacji przed otwarciem przestrzeni serwisowej naraża serwisantów na poważne niebezpieczeństwo za co odpowiada zlecający prace serwisowe właściciel (użytkownik) komory!

Wytyczne dotyczące spraw związanych z dekontaminacją komór laminarnych zawiera miedzy innymi norma PN-EN 12469.
-
załącznik J. – Zalecenia odnosnie odkażania, czyszczenia i fumigacji MSC oraz filtrów.
J.2 Zaleca się aby komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej były poddawane dezynfekcji gazowej w następujących okolicznościach:
a) przed pracami konserwacyjnymi w komorze, kiedy potrzebny jest dostęp do części potencjalnie zanieczyszczonych (dotyczy to wymiany filtrów i filtrów wstępnych jeżeli były one stosowane przy mikroorganizmach stanowiących zagrożenie).
b) Przed prowadzeniem badań nad efektywnością badania filtra.
c) Po wycieku, przy którym mogły ulec zanieczyszczeniu niedostępne powierzchnie.


Należy także pamiętać o wykonaniu dekontaminacji w starych komorach wycofanych z użytkowania przed ich rozebraniem i utylizacją.

Odkażanie całej komory, włączając filtry, system wentylacyjny i powierzchnie pracy jest najczęściej przeprowadzane metodą fumigacji z użyciem par formaldehydu. Alternatywnym rozwiązaniem jest nadtlenek wodoru (pod warunkiem, ze komora jest wyposażona w specjalną instalację do dekontaminacji za pomocą par nadtlenku wodoru). Z uwagi na duże ryzyko związane z prowadzeniem procesu dekontaminacji komór laminarnych zaleca się powierzać takie prace doświadczonym specjalistom. 

Firma De Ville Biotechnology oferuje usługi związane z dekontaminacją komór laminarnych (>>>).

wsteczstartdo góry