| START | TWOJE KONTO | O FIRMIE | ENGLISH SUMMARY | KONTAKT |


Biologiczne testy zawiesinowe ProSpore są przeznaczone do kontroli skuteczności sterylizacji płynów (np. pożywek mikrobiologicznych) w autoklawach. Spory mikroorganizmów wskaźnikowych są zawieszone w płynnej pożywce, która znajduje się w hermetycznej ampułce.

Uwaga:
Testów zawiesinowych nigdy nie należy stosować do oceny skuteczności sterylizacji ciał stałych (narzędzi laboratoryjnych, końcówek do pipet, pustych naczyń, odpadów w workach itp.). Do tego służą wyłącznie testy bibułkowe (spory mikroorganizmów wskaźnikowych umieszczone na powierzchni paska bibuły– np. ProTest).


Zasada działania:
W hermetycznie zamkniętej ampułce znajdują się pożywka TSB ze wskaźnikiem pH oraz zawieszone w niej spory termofilnych bakterii Geobacillus Stearothermophilus. W celu sprawdzenia czy proces sterylizacji jest skuteczny należy umieścić ampułki ProSpore w naczyniach ze sterylizowanymi płynami, rozmieszczonych w kilku miejscach w autoklawie na różnych poziomach (ampułki należy zanurzać w sterylizowanych płynach w środku ich objętości, gdzie temperatura sterylizacji jest osiągana najpóźniej). Po procesie sterylizacji ampułki należy przenieść do cieplarki i inkubować przez 48 godzin. W tym czasie należy obserwować czy pożywka w ampułce zmienia barwę. Zmiana koloru oznacza, że autoklaw nie działa prawidłowo (rozwój bakterii Geobacillus Stearothermophilus z powodu braku odpowiednich parametrów sterylizacji powoduje zmianę pH podłoża TSB).

  • Kontrola biologiczna procesu sterylizacji nasyconą parą wodną powinna być wykonywana regularnie w ustalonych odstępach czasowych (np. raz w tygodniu).
  • W zależności od przyjętych przez użytkownika parametrów sterylizacji (czas, temperatura) należy zwrócić szczególną uwagę na dobór właściwego bioindykatora pod kątem (skażenia wstępnego, czasu decymalnej redukcji, współczynnika ciepłoodporności i letalności). Niewłaściwe dobranie bioindykatora do procesu może spowodować, że kontrola nie będzie wiarygodna.  Każda seria wskaźników biologicznych zawiera certyfikat analizy w którym szczegółowo opisane są właściwości danej partii.
  • Do rutynowej kontroli zaleca się stosowanie wskaźników o populacji spor rzędu log 5, natomiast do walidacji procesu log 6.
  • Testy zawiesinowe należy stosować tylko do kontroli skuteczności sterylizacji płynów. Do kontroli skuteczności sterylizacji ciał stałych (np. narzędzia, puste naczynia, końcówki do pipet, odpady w workach) należy stosować wskaźniki tzw. bibułkowe (np. ProTest, biologiczne testy/wskaźniki paskowe).
  • Do kontroli skuteczności sterylizacji oraz do walidacji tych procesów należy stosować wyłącznie wskaźniki biologiczne. Wskaźniki chemiczne (np. taśmy, naklejki, paski itp.) stosuje się pomocniczo, do wstępnej oceny jakości procesu ale nie dają one jednoznacznej odpowiedzi czy proces sterylizacji zachodzi całkowicie skutecznie).

Nr katalogowyOpis produktu
PS-4-50 ProSpore Ampułki 4ml log 4 (opakowanie - 50szt.)
PS-5-50 ProSpore Ampułki 4ml log 5 (opakowanie - 50szt.)
PS-6-50 ProSpore Ampułki 4ml log 6 (opakowanie - 50szt.)
PS1-5-100 ProSpore Ampułki 1ml log 5 (opakowanie - 100szt.)
PS1-5-60NC ProSpore Ampułki 1ml log 5 (opakowanie - 50szt. + 10 ampułek do kontroli ujemnej)
PS1-5-15 ProSpore Ampułki 1ml log 5 (opakowanie - 15szt.)
PS1-6-100 ProSpore Ampułki 1ml log 6 (opakowanie - 100szt.)
PS1-6-60NC ProSpore Ampułki 1ml log 6 (opakowanie - 50szt. + 10 ampułek do kontroli ujemnej)
PS1-6-15 ProSpore Ampułki 1ml log 6 (opakowanie - 15szt.)Wskaźniki paskowe ze sporami
– bibułkowe testy biologiczne do kontroli skuteczności sterylizacji tzw. powierzchniowej (tj. sterylizacja ciał stałych – narzędzia, puste naczynia, pudełka z końcówkami do pipet, filtry, odpady w workach itp). Materiał biologiczny - spory termofilnych bakterii Geobacillus Stearothermophilus znajdują się na powierzchni bibułki. Jeżeli czynnik sterylizujący uzyska dostęp do powierzchni bibułki (penetracja) i parametry sterylizacji będą zgodne z założeniami (czas, temperatura, prawidłowe odpowietrzenie) to materiał biologiczny na bibułce powinien ulec inaktywacji.

Uwaga:
Testów bibułkowych nigdy nie należy stosować do oceny skuteczności sterylizacji płynów. Do tego służą wyłącznie testy zawiesinowe (zawiesina spor drobnoustrojów w płynnej pożywce hermetycznie zamkniętej w ampułce – np. ProSpore Ampułki).

Zasada działania:
Wskaźniki należy rozmieścić we wnętrzu sterylizowanego wsadu (np. w pudełkach z końcówkami do pipet, w pustych naczyniach itp.) tam gdzie penetracja pary wodnej jest najtrudniejsza. Po zakończeniu cyklu sterylizacji, wskaźnik należy inkubować do 7 dni w pożywce TSB. W przypadku stosowania pożywki TSB firmy Ravenlabs ze wskaźnikiem pH, odczyt wyniku po upływie 24 godz. inkubacji. Zmętnienie pożywki oznacza, że materiał biologiczny na powierzchni bibułki nie został inaktywowany.

• Kontrola biologiczna procesu sterylizacji nasyconą parą wodną powinna być wykonywana regularnie w ustalonych odstępach czasowych (np. raz w tygodniu).
• W zależności od przyjętych przez użytkownika parametrów sterylizacji (czas, temperatura) należy zwrócić szczególną uwagę na dobór właściwego bioindykatora pod kątem (skażenia wstępnego, czasu decymalnej redukcji, współczynnika ciepłoodporności i letalności). Niewłaściwe dobranie bioindykatora do procesu może spowodować, że kontrola nie będzie wiarygodna.  Każda seria wskaźników biologicznych zawiera certyfikat analizy w którym szczegółowo opisane są właściwości danej partii.
• Do rutynowej kontroli zaleca się stosowanie wskaźników o populacji spor rzędu log 5, natomiast do walidacji procesu log 6.
• Testy bibułkowe należy stosować tylko do kontroli skuteczności sterylizacji ciał stałych. Do kontroli skuteczności sterylizacji płynów (np. podłoża mikrobiologiczne) należy stosować wskaźniki tzw. bibułkowe (np. ProSpore Ampułki).
• Do kontroli skuteczności sterylizacji oraz do walidacji tych procesów należy stosować wyłącznie wskaźniki biologiczne. Wskaźniki chemiczne (np. taśmy, naklejki, paski itp.) stosuje się pomocniczo, do wstępnej oceny jakości procesu ale nie dają one jednoznacznej odpowiedzi czy proces sterylizacji zachodzi całkowicie skutecznie).

Nr katalogowyOpis produktu
3-5100 Wskaźnik paskowy ze sporami log 5 (opakowanie - 100szt.)
3-6100 Wskaźnik paskowy ze sporami log 6 (opakowanie - 100szt.)
TSB-PR13 Pożywka TSB/czerwień fenolowa - 100 probówek (13x100mm)
TSB-BP13 Pożywka TSB/purpura bromokrezolowa - 100 probówek (13x100mm)ProTest to specjalnie skonstruowane biologiczne testy bibułkowe z pożywką – do kontroli skuteczności sterylizacji ciał stałych o strukturze kapilarnej lub porowatej (np. pudełka z końcówkami do pipet, puste naczynia, węże, worki  z odpadami, filtry itp).

Budowa:
Bibułka ze sporami Geobacillus Stearothermophilus w testach ProTest jest umieszczona na dnie specjalnie skonstruowanej plastikowej fiolki, w której znajduje się także hermetycznie zamknięta ampułka z pożywką TSB. Fiolka jest zamknięta kapturkiem z niewielkimi otworami. Aby materiał biologiczny na bibułce mógł być wysterylizowany para wodna musi przedostać się przez otwory w kapturku oraz szczeliny pomiędzy wewnętrznymi ścianami fiolki a zewnętrznymi ścianami ampułki z pożywką.

                           
Po przedostaniu się przez te szczeliny czynnik sterylizujący (para wodna) dociera do umieszczonej na dnie bibułki ze sporami i sterylizuje ją. Taka konstrukcja testu symuluje kapilarne kształty wielu narzędzi laboratoryjnych (np. pudełek z końcówkami do pipet, pustych kolb, worków z odpadami, węży itp.). Żeby sterylizacja tych narzędzi zachodziła prawidłowo z ich wnętrza należy całkowicie usunąć powietrze i zastąpić je nasyconą parą wodną o odpowiedniej temperaturze. Usunięcie pary z takich przestrzeni jest bardzo trudne i wymaga sprawnego działania systemu próżni frakcjonowanej w jaki powinien być wyposażony autoklaw do tego rodzaju wsadów.


 

Zasada działania:
Fiolki ProTest należy rozmieścić we wnętrzu sterylizowanych przedmiotów (w pustych butelkach, pustych kolbach, pudełkach z końcówkami do pipet, wężach, workach z odpadami itp.). Należy pamiętać żeby narzędzia z umieszczonymi w nich testami ustawić na kilku poziomach sterylizatora i w różnych miejscach (np. góra, dół, środek, przy drzwiach, z tyłu itp.). Po zakończonym cyklu sterylizacji, przy pomocy specjalnych szczypiec należy skruszyć ampułkę z pożywką znajdującą się we wnętrzu testu tak aby pożywka zalała bibułkę na dnie. Następnie testy poddaje się 24 godzinnej inkubacji, podczas której należy obserwować czy kolor pożywki zmienia barwę. Zmiana koloru oznacza, że autoklaw nie działa prawidłowo.
• Kontrola biologiczna procesu sterylizacji nasyconą parą wodną powinna być wykonywana regularnie w ustalonych odstępach czasowych (np. raz w tygodniu).
• W zależności od przyjętych przez użytkownika parametrów sterylizacji (czas, temperatura) należy zwrócić szczególną uwagę na dobór właściwego bioindykatora pod kątem (skażenia wstępnego, czasu decymalnej redukcji, współczynnika ciepłoodporności i letalności). Niewłaściwe dobranie bioindykatora do procesu może spowodować, że kontrola nie będzie wiarygodna.  Każda seria wskaźników biologicznych zawiera certyfikat analizy w którym szczegółowo opisane są właściwości danej partii. 
• Do rutynowej kontroli zaleca się stosowanie wskaźników o populacji spor rzędu log 5, natomiast do walidacji procesu log 6.
• Testy bibułkowe należy stosować tylko do kontroli skuteczności sterylizacji ciał stałych. Do kontroli skuteczności sterylizacji płynów (np. podłoza mikrobiologiczne) należy stosować wskaźniki tzw. bibułkowe (np. ProSpore Ampułki).
• Do kontroli skuteczności sterylizacji oraz do walidacji tych procesów należy stosować wyłącznie wskaźniki biologiczne. Wskaźniki chemiczne (np. taśmy, naklejki, paski itp.) stosuje się pomocniczo, do wstępnej oceny jakości procesu ale nie dają one jednoznacznej odpowiedzi czy proces sterylizacji zachodzi całkowicie skutecznie).
Galeria:
Nr katalogowyOpis produktu
PT-3-5-100 ProTest log 5 (opakowanie 100szt.)
PT-3-6-100 ProTest log 5 (opakowanie 100szt.)


wsteczstartdo góry