fbpx

ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE

ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE

W związku z rosnącą ilością zleceń na zdalne wsparcie techniczne, tj. przeprowadzenie diagnostyki awarii oraz instruktaż i wsparcie podczas wykonywania napraw przez personel techniczny użytkownika, od dnia 14 kwietnia 2020 r. wprowadzamy opłaty za świadczenie tego typu usług.​

Płatna usługa ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE będzie funkcjonowała w następujący sposób: 

– Po otrzymaniu przez nas informacji o awarii urządzenia dostarczonego i serwisowanego przez De Ville Biotechnology (telefonicznie, mailowo, listownie, faxem) rozważymy możliwość wykonania naprawy bez bezpośredniej wizyty naszego serwisanta. Prześlemy mailem ofertę na potrzebne do naprawy części oraz kalkulację kosztu zdalnego wsparcia technicznego.
 
– Jeżeli klient zaakceptuje naszą propozycję i dysponuje personelem, który może fizycznie wykonać czynności pod nadzorem naszego serwisu*), należy przesłać na nasz adres serwis@deville.com.pl zlecenie przeprowadzenia naprawy w zaproponowany sposób.
 
– Jest bezwzględnie wymagane, by personel użytkownika wykonujący naprawę stosował się do wszystkich wskazówek i poleceń przekazywanych przez serwisanta zdalnie nadzorującego naprawę. W przeciwnym wypadku nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niepowodzenie naprawy i ewentualne dodatkowe szkody powstałe w wyniku braku pełnej współpracy z naszym serwisem. 
 
– Koszt usługi Zdalne wsparcie techniczne, będzie każdorazowo kalkulowany indywidualnie. Minimalna opłata za konsultację (przekazanie prostych wskazówek dotyczących wykonania operacji na sterowniku urządzenia w celu skasowania błędu) wynosi 100,- zł netto + VAT 23%.
 

 
 *) Uwaga! Wskazane jest, by osoba wykonująca naprawę dysponowała do łączności z naszym serwisantem, nadzorującym naprawę: smartfonem, laptopem lub komputerem wyposażonym w kamerę internetową i zainstalowaną jedną z aplikacji umożliwiających połączenia video.

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY

De Ville Biotechnology
ul. Miła 14, 05-090 Raszyn
T:  (22) 720 22 59
F:  (22) 716 19 85
E:  info (@) deville.com.pl


DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY i ZGŁOSZENIA DO SERWISU TECHNICZNEGO
T: (22) 720 22 59

(22) 716 16 40
F: (22) 716 19 85
E: info (@) deville.com.pl
serwis (@) deville.com.pl