fbpx

SZKOLENIA

SZKOLENIA I SERWIS

SERWIS

Zapewniamy najwyższej jakości serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla wszystkich urządzeń zakupionych w naszej firmie*.

Nasz serwis opiera się na fachowości i doświadczeniu oraz dużej mobilności naszych serwisantów, działających z różnych miast Polski. Staramy się, by czas reakcji / przystąpienia do naprawy mieścił się w przedziale 24-72 godzin** od otrzymania zgłoszenia o awarii.Dążymy również do tego, by większość napraw była wykonywana już podczas pierwszej wizyty serwisowej – każdy z serwisantów posiada duży zapas części zamiennych, który jest regularnie uzupełniany z prowadzonego przez nas centralnego magazynu części zamiennych.

Nasi serwisanci posiadają doświadczenie oraz głęboką wiedzę – nie tylko na temat serwisowanych urządzeń, ale również prowadzonych w nich procesów. Uczestniczą oni regularnie w szkoleniach wewnętrznych oraz prowadzonych przez producentów serwisowanych urządzeń.

Wiele urządzeń laboratoryjnych – jak autoklawy parowe, zmywarki, komory laminarne – wymaga wykonywania okresowych przeglądów technicznych***. Regularne serwisowanie służy nie tylko utrzymywaniu urządzeń w dobrym stanie technicznym, zmniejszaniu ryzyka awarii oraz przedłużeniu żywotności aparatury. Ważnym aspektem jest kontrola i konserwacja systemów zabezpieczeń, co służy zwiększeniu bezpieczeństwa pracy i jest wymagane przez stosowne dyrektywy, normy i przepisy.
——————

*) W przypadku urządzeń zakupionych poza naszą firmą, każde zapytanie rozpatrujemy indywidualnie.
**) Z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
***) Wynika to z wymagań producentów urządzeń zawartych w instrukcjach obsługi i konserwacji oraz z obowiązujących przepisów i norm (jak np. dyrektywa maszynowa, dyrektywa ciśnieniowa).

SZKOLENIA

Zmieniające się metody pracy laboratoriów, nowe rozwiązania sprzętowe oraz nowe możliwości realizacji zadań badawczych i monitorujących, a także rosnące wymogi bezpieczeństwa, sprawiają, że istnieje potrzeba wymiany informacji i przekazywania wiedzy na te tematy pomiędzy producentami i dostawcami nowoczesnej aparatury, a kierownictwem i personelem laboratoriów.

W związku z tym De VilleBiotechnology prowadzi od lat szkolenia dla naszych obecnych i przyszłych klientów, obejmujące dziedziny, w których jesteśmy ekspertami i liderami na polskim rynku.

Obecnie są to dwa rodzaje szkoleń:

  • „Procesy sterylizacji parowej w laboratoriach i ich walidacja”
  • „Walidacja różnych procesów temperaturowych”.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY

De Ville Biotechnology
ul. Miła 14, 05-090 Raszyn
T:  (22) 720 22 59
F:  (22) 716 19 85
E:  info (@) deville.com.pl


DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY i ZGŁOSZENIA DO SERWISU TECHNICZNEGO
T: (22) 720 22 59

(22) 716 16 40
F: (22) 716 19 85
E: info (@) deville.com.pl
serwis (@) deville.com.pl