fbpx

Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administrator danych osobowych
1.1 Administratorem danych osobowych (ADO) jest: De Ville Biotechnology Agnieszka Kawałkowska , ul. Miła 14, Rybie, 05-090 Raszyn
1.2 ADO ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych,  De Ville Biotechnology Agnieszka Kawałkowska , ul. Miła 14 Rybie, 05-090 Raszyn lub mailowo na adres:  iod@deville.com.pl
 
2. Przetwarzanie danych
2.1  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1). 
2.2  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy (np. złożenie oferty, sprzedaż towaru, dostawa towaru, świadczenie usług serwisowych, świadczenie usług walidacyjnych,  realizacja szkoleń itp.)  Oznacza to m. in. realizację takich zadań jak:
1. poprawne świadczenie umówionych usług
2. wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur, 
3. przeprowadzania kampanii reklamowych i innych działań marketingowych
2.3 Zlecenie wykonania usługi/ zamówienie towaru przez Zleceniodawcę przesłane drogą elektroniczną i/lub papierową stanowi każdorazowo polecenie przetwarzania danych osobowych.
2.4 Jako ADO będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia 
prawnie usprawiedliwionych celów.
 
3. Okres przetwarzania danych
3.1  Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów tj. świadczenia usług/ realizacji zamówienia (w tym przez czas ustawowo przewidzianej gwarancji i/lub rękojmi), przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami), oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.
 
4. Jakie dane zbieramy?
4.1  Zbieramy wyłącznie dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy i wynikających z niej praw i obowiązków stron (dane zwykłe):
1. imię i nazwisko
2. stanowisko pracy
3. miejsce pracy (pełna nazwa pracodawcy oraz adres)
4. służbowy nr telefonu
5. służbowy adres poczty elektronicznej
4.2  Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług i zrealizowanie Umowy.
 
5. Komu przekazujemy dane?
5.1  Państwa dane możemy przekazywać: 
1. naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki
2. współpracownikom i podwykonawcom wspierającym nas przy wykonywaniu zamówionych przez Państwa usług w procesie obsługi klienta, montażu i instalacji urządzeń, serwisowania i walidacji, aby mogli wykonać swoje obowiązki 
3. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne
4. podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;
5. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową;
6. producentom  urządzeń podlegających odrębnym przepisom (jak np. urządzenia 
ciśnieniowe)  nakładającym  na dostawców obowiązek ewidencjonowania użytkowników ze względów bezpieczeństwa
7.  podmiotom prowadzącym  działalność  spedycyjną, pocztową lub kurierską
8. podmiotom prowadzącym działalność  płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
5.2  Nie zamierzamy przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)  lub organizacjom międzynarodowym. 
 
6. Jakie mają Państwo prawa?
6.1 Jako ADO, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:
1. dostępu do swoich danych osobowych (uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz kopii danych)
2. sprostowania przetwarzanych przez nas danych 
3. ograniczenia przetwarzania danych 
4. usunięcia przetwarzania danych;
5. przeniesienia danych do innego administratora;
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
7. wpływu na zakres przetwarzania danych .
8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego
 
Stosowny wniosek należy przekazać do naszego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, De Ville Biotechnology Agnieszka Kawałkowska, ul. Miła 14 Rybie, 05-090 Raszyn  lub mailowo iod@deville.com.pl. 

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY

De Ville Biotechnology
ul. Miła 14, 05-090 Raszyn
T:  (22) 720 22 59
F:  (22) 716 19 85
E:  info (@) deville.com.pl


DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY i ZGŁOSZENIA DO SERWISU TECHNICZNEGO
T: (22) 720 22 59

(22) 716 16 40
F: (22) 716 19 85
E: info (@) deville.com.pl
serwis (@) deville.com.pl