fbpx

Systec, seria HX2D

Autoklawy Laboratoryjne i przemysłowe przelotowe

Systec HX 2D to w pełni automatyczne, poziome autoklawy przelotowe (dwudrzwiowe), przeznaczone do zainstalowania pomiędzy strefą czystą (cleanroom) a strefą o niższej klasie czystości. Są one wyposażone w barierę bioshield uszczelniającą przejście przez ścianę oraz w inteligentny system kontroli otwierania drzwi, który blokuje otwarcie przeciwległych drzwi, gdy jedne z nich są już otwarte oraz uniemożliwia otwarcie drzwi po wybranej stronie, jeżeli wsad nie przeszedł prawidłowego cyklu sterylizacji.

W odróżnieniu od innych tego typu urządzeń autoklawy Systec HX 2D odznaczają się znakomitymi proporcjami – są lekkie i zajmują bardzo niewielką przestrzeń w stosunku do pojemności komory sterylizacyjnej.

 • szeroki wybór pojemności, 13 modeli, od 90 do 1580 litrów
 • duży, dotykowy panel sterowania
 • doskonała charakterystyka termodynamiczna, wysoka jednorodność rozkładu temperatury, minimalne ryzyko pojawiania się zimnych punktów
 • lekka, nowoczesna konstrukcja zapewniająca zminimalizowanie kosztów energii elektrycznej i zużycia wody
 • unikalne rozwiązania techniczne – ryglowanie i uszczelnienie komory, monitoring temperatury produktu, chłodzenie, odpowietrzanie, suszenie
 • sterylizacja z uwzględnieniem F0
 • unikalny system sterowania, kontroli i zabezpieczeń – umożliwia sterylizację większości wsadów
 • unikalne systemy rejestracji i archiwizacji danych w odniesieniu do CFR 21 część 11 FDA

Dla prawidłowego prowadzenia procesów sterylizacji niezwykle istotna jest przemyślana konstrukcja i konfiguracja autoklawu. Aby dobrać właściwy autoklaw, dostosowany do potrzeb użytkownika, należy uwzględnić wiele kwestii. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą w wyborze optymalnego rozwiązania, które zapewni sterylizację skuteczną, bezpieczną, powtarzalną, a także możliwą do zwalidowania.

ModelPojemność
cał. /robocza
(l)
Komora
Ø x głęb.
(mm)
HX-90 2D95/90400×700
HX-150 2D162/150500×750
HX-200 2D211/200500×1000
HX-320 2D385/320740×750
HX-430 2D495/430740×1000
HX-540 2D602/540740×1250
HX-650 2D710/650740×1500
HX-580 2D746/5801000×750
HX-780 2D942/7801000×1000
HX-980 2D1138/9801000×1250
HX-1180 2D1335/11801000×1500
HX-1380 2D1531/13801000×1750
HX-1580 2D1727/15801000×2000

Szczegółowe opisy rozwiązań zastosowanych w autoklawach Systec, serii HX2D:

Sterylizacja cieczy

Jednym z głównych problemów, jaki napotykamy przy sterylizacji cieczy, jest czas trwania całego procesu. Zarówno ze względów praktycznych, jak i z powodu ryzyka negatywnego wpływu na jakość sterylizowanego produktu, jaki może mieć narażenie go na zbyt długie działanie wysokiej temperatury, należy dążyć do skrócenia wszystkich faz procesu.

Nowoczesne rozwiązania sprzętowe i nowa technologia prowadzenia procesów sterylizacji pozwalają znakomicie skrócić czas cyklu sterylizacji cieczy. Oznacza to nie tylko zaoszczędzenie wielu godzin pracy, ale przede wszystkim istotną redukcję czasu, przez który sterylizowany produkt znajduje się w wysokiej temperaturze.

Systec oferuje w swoich autoklawach wiele rozwiązań, które zapewniają najwyższe bezpieczeństwo prowadzenia procesów sterylizacji cieczy oraz niezwykle zwiększają wydajność pracy. Część z nich jest standardowo instalowana we wszystkich urządzeniach; inne są dostarczane jako wyposażenie dodatkowe.

 

Standardowe cechy wszystkich modeli

 1. Blokada termiczna i ciśnieniowa drzwi/pokrywy – zgodna z aktualnymi normami i przepisami.
 2. Krzyżowa kontrola ciśnienia i temperatury podczas trwania całego procesu sterylizacji – sterowanie i monitoring.
 3. Szybkie nagrzewanie – zoptymalizowany proces nagrzewania cieczy (wsadów o dużej pojemności cieplnej).
 4. Elastyczny czujnik temperatury Pt100, umieszczany we wsadzie (w naczyniu referencyjnym):
  – gwarantuje osiągnięcie zadanej temperatury sterylizacji we wsadzie (ciecze) przed rozpoczęciem fazy sterylizacji;
  – gwarantuje schłodzenie wsadu (cieczy) po sterylizacji do temperatury, w której można bezpiecznie wykonać rozładunek autoklawu.

Nagrzewanie

Zadany czas sterylizacji (np. 15 minut w 121°C) stanowi zaledwie niewielką część całkowitego czasu trwania procesu sterylizacji. W przypadku sterylizacji cieczy, fazy nagrzewania i chłodzenia trwają znacznie dłużej niż właściwa faza sterylizacji.

Rozwiązania konwencjonalne

W starszych urządzeniach, osiągnięcie temperatury sterylizacji w komorze nie przekłada się w żaden sposób na ogrzanie wsadu (cieczy) do wymaganej temperatury. Często w momencie rozpoczęcia odliczania czasu sterylizacji temperatura we wsadzie sięga zaledwie 100°C, a wyrównanie temperatury w cieczy z temperaturą panującą w komorze trwa bardzo długo.


Czas nagrzewania krótszy nawet o 50%

Dzięki zastosowaniu w autoklawach Systec sterowania opartego na pomiarze zarówno ciśnienia, jak i temperatury w komorze oraz we wsadzie w fazie nagrzewania można w sposób kontrolowany podnieść ciśnienie w komorze. W ten sposób znacznie skraca się czas nagrzewania wsadu (cieczy) do temperatury sterylizacji.


 

Conventional-cooling-vs.-rapid-coolingChłodzenie

Stygnięcie cieczy po sterylizacji trwa również bardzo długo, jeżeli w autoklawie nie zastosowano systemu szybkiego, aktywnego chłodzenia.

Naturalne stygnięcie cieczy, zwłaszcza w temperaturze poniżej 100°C, odbywa się przez radiację – ciepło jest odbierane przez ściany komory zabezpieczone od zewnątrz izolacją termiczną, co sprawia, że jest to proces bardzo powolny.


 

CChłodzenie wodne w nadciśnieniu

Komora autoklawu jest od zewnątrz opasana wężownicą, przez którą w fazie chłodzenia przepływa zimna woda, co znakomicie skraca czas stygnięcia sterylizowanych cieczy. Do utrzymywania nadciśnienia w komorze w fazie chłodzenia wykorzystywane jest czyste sprężone powietrze, co zapobiega wrzeniu i parowaniu cieczy zarówno w naczyniach otwartych jak i szczelnie zamkniętych. Czas chłodzenia jest krótszy nawet o 60%.

 


 

Wentylator ośrodkowy

Zapewnia właściwą cyrkulację wewnątrz komory w fazie chłodzenia oraz przyspiesza usuwanie ciepła przez ściany komory. W połączeniu z cyrkulacją zimnej wody w wężownicy wokół komory oraz przy nadciśnieniu panującym w komorze, wentylator umieszczony w komorze autoklawu skutecznie przyspiesza wymianę ciepła. Pozwala to zredukować czas chłodzenia o 70%.


 

Ultracooler

Jest to dodatkowy wymiennik ciepła, chłodzony wodą, który instalowany jest wokół wentylatora odśrodkowego wewnątrz komory autoklawu. To unikalne rozwiązanie zapewnia dodatkową wymianę ciepła oraz schładza powietrze cyrkulujące w komorze w fazie chłodzenia. Pozwala to skrócić czas chłodzenia nawet o 90%!

 

Parametr F0

Dalszą redukcję całkowitego czasu trwania cyklu sterylizacji cieczy można uzyskać przez zastosowania trybu sterylizacji w oparciu o wartość F0. Parametr ten określa ilość ciepła, którym ogrzewany jest wsad poddawany sterylizacji. Wartość ta określana jest w minutach jako czas ekwiwalentny dla zadanej temperatury sterylizacji i jest obliczana przez cały proces sterylizacji. Dzięki temu, uwzględniając ilość ciepła dostarczonego w fazie nagrzewania oraz chłodzenia, można skrócić fazę ekspozycji w ustawionym czasie i temperaturze sterylizacji o kilka, czy nawet o kilkanaście minut. Może to mieć kluczowe znaczenie przy sterylizacji substancji niestabilnych, których właściwości zmieniają się wskutek zbyt długiego działania wysokiej temperatury.

Sterylizacja ciał stałych

System próżniowy

Odpowietrzanie komory i wsadu na początku cyklu sterylizacji ciał stałych, węży, materiałów porowatych, tkanin i mieszanych odpadów laboratoryjnych w workach autoklawowalnych. Proces ten działa na zasadzie próżni frakcjonowanej – czyli wytwarzaniu w komorze autoklawu próżni na przemian z wypełnianiem jej parą wodną – dzięki czemu możliwe jest uzyskanie niemal 100-procentowego odpowietrzenia nawet wsadów składających się z materiałów porowatych, kapilarnych, czy przedmiotów opakowanych w rękawy papierowo-foliowe. System próżniowy jest możliwy do zastosowania tylko w autoklawach z wydzieloną wytwornicą pary.

Superdry

Oryginalny system suszenia, znakomicie zwiększający efektywność suszenia ciał stałych, materiałów porowatych (tkaniny, filtry), węży, końcówek pipet itp. W fazie suszenia próżniowego ściany komory ogrzewane są parą płynącą przez zewnętrzną wężownicę, okalająca ściany komory, co powoduje odparowanie pozostałości wilgoci. Wykorzystywany jest tu efekt obniżania się punktu wrzenia wody w warunkach obniżonego ciśnienia w komorze – aż do uzyskania stosunkowo głębokiej próżni.

Sterylizacja odpadów

System próżniowy

Zalecany sposób odpowietrzania komory i wsadu na początku cyklu sterylizacji odpadów laboratoryjnych w workach autoklawowalnych. Proces ten działa na zasadzie próżni frakcjonowanej – czyli wytwarzaniu w komorze autoklawu próżni na przemian z wypełnianiem jej parą wodną – dzięki czemu możliwe jest uzyskanie niemal 100-procentowego odpowietrzenia nawet tak trudnego wsadu, jakim są worki autoklawowalne, zawierające zróżnicowane materiały, i które są umieszczane w specjalnych pojemnikach (kuwetach, wiadrach) o pełnych ścianach i dnach. System próżniowy jest możliwy do zastosowania tylko w autoklawach z wydzieloną wytwornicą pary.

System dekontaminacji

System ten zapewnia bezpieczną sterylizację substancji skażonych biologicznie. Powietrze opuszczające komorę jest wyjaławiane przez specjalny filtr mikrobiologiczny o porowatości 0,2 µm, odporny na działanie wysokiej temperatury i pary wodnej. Filtr ten jest sterylizowany w każdym cyklu pracy autoklawu, co kontroluje umieszczona w nim sonda temperaturowa Pt100. Spust kondensatu z komory odbywa się dopiero po prawidłowym zakończeniu procesu sterylizacji.

Akcesoria i opcje

Opcje do sterylizacji cieczy

Chłodzenie wodne w nadciśnieniu – do naczyń otwartych lub hermetycznie zamkniętych. Podtrzymanie ciśnienia za pomocą sprężonego powietrza podawanego przez kompresor i przechodzącego przez filtr wyjaławiający – zapobiega utracie płynów w wyniku kipienia i parowania lub rozrywaniu pojemników hermetycznie zamkniętych.

– Wentylator do wspomagania chłodzenia wodnego w nadciśnieniu – wentylator nie zmniejsza efektywnej pojemności urządzenia.

– Ultracooler – wymiennik ciepła, wspomagający system chłodzenia wodnego w nadciśnieniu, do schładzania powietrza zasysanego przez wentylator.

– Chłodzenie natryskowe – najszybszy system chłodzenia sterylizowanych płynów, do naczyń otwartych lub hermetycznie zamkniętych

– Kompresor – zapewnia nadciśnienie w przypadku gdy w miejscu instalacji nie ma dostępu do sprężonego powietrza.

– Chłodzenie powietrzne – wentylator zapewniający nawiew powietrza na ścianę komory ciśnieniowej. System tylko do naczyń otwartych.


 

Opcje do sterylizacji ciał stałych

 

– System próżniowy – Autoklawy firmy Systec są standardowo wyposażone w system odpowietrzania metodą impulsów pary. Jeżeli urządzenie ma służyć do sterylizacji narzędzi kapilarnych, odpadów w workach czy pustych naczyń w autoklawie powinna być dodatkowo zainstalowana opcja odpowietrzania metodą próżni frakcjonowanej.

– System suszenia „Superdry” – podgrzewanie ścian komory w fazie próżni końcowej (po sterylizacji) dla lepszego osuszania; wykorzystywany także do wstępnego nagrzewania komory przed sterylizacją dla zmniejszenia ilości kondensatu.

– System dekontaminacji powietrza – do wyjaławiania skażonego powietrza opuszczającego komorę w fazie nagrzewania i sterylizacji. System dekontaminacji powietrza stanowi niezwykle ważne wyposażenie autoklawu wykorzystywanego do sterylizacji odpadów laboratoryjnych, bądź do sterylizacji naczyń czy narzędzi, które miały kontakt z szczególnie zakaźnym materiałem.


 

Rejestracja i archiwizacja danych procesowych

 

drukarka

– program komputerowy do akwizycji, archiwizacji, raportowania i monitorowania procesów sterylizacji w autoklawach Systec

Zapewniamy rozwiązania spełniające wymagania CFR-21 część 11 FDA.


 

Akcesoria do załadunku autoklawów

– kosze ażurowe
– pojemniki do odpadów
– statywy ułatwiające załadunek autoklawów poziomych
– wózki z ruchomą platformą załadowczą do autoklawów poziomych
– żurawie do załadunku autoklawów pionowych


 

Inne dostępne opcje i akcesoria

– funkcja podtrzymywania temperatury po sterylizacji

– program do sterylizacji rurek Durhama

– program do rozpuszczania podłoży agarowych
– program do sterylizacji mieszaniną pary i powietrz
– mieszadło magnetyczne do dużych objętości cieczy
– kółka transportowe
– dodatkowa sonda temperaturowa
– dodatkowy przetwornik ciśnienia
– zmiękczacze wody i demineralizatory

Broszury do pobrania

Dla prawidłowego prowadzenia procesów sterylizacji niezwykle istotna jest przemyślana konstrukcja i konfiguracja autoklawu.

Aby dobrać właściwy autoklaw,  dostosowany do potrzeb użytkownika, należy uwzględnić wiele kwestii.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:
tel: (22) 720 22 59  |  email: info (@) deville.com.pl

Doradcy pomogą w wyborze optymalnego rozwiązania – takiego, które zapewni sterylizację skuteczną, bezpieczną, powtarzalną, a także możliwą do zwalidowania.

napisz do nas

  Zapoznałem się i akceptuję informacje o ochronie danych osobowych zawartych w polityce prywatności

  KONTAKT

  SIEDZIBA FIRMY

  De Ville Biotechnology
  ul. Miła 14, 05-090 Raszyn
  T:  (22) 720 22 59
  F:  (22) 716 19 85
  E:  info (@) deville.com.pl


  DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY i ZGŁOSZENIA DO SERWISU TECHNICZNEGO
  T: (22) 720 22 59

  (22) 716 16 40
  F: (22) 716 19 85
  E: info (@) deville.com.pl
  serwis (@) deville.com.pl